Mgr. Attila Bogdany

Advokátsky koncipient

Attila je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, ktorú ukončil v roku 2015 absolvovaním štátnej záverečnej skúšky. V oblasti advokácie pôsobí od roku 2014, keď už počas štúdia pracoval v advokátskej kancelárii v Nových Zámkoch ako právny asistent. Od roku 2017 je členom kolektívu advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. ako advokátsky koncipient a je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod reg. č. 908039. Plynule ovláda maďarský a anglický jazyk. Špecializuje sa na občianske, obchodné a konkurzné právo a reštrukturalizácie.

0948385989
abogdany@bizon.sk

Nitra