Mgr. Eva Fedorová

Advokátsky koncipient

Eva je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 2015 absolvovaním štátnej záverečnej skúšky. Členom kolektívu advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. je od júna roku 2016. Od roku 2015 je zapísaná ako advokátsky koncipient v zozname Slovenskej advokátskej komory pod číslom 907974. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne ovláda francúzsky a nemecký jazyk. Vo svojej praxi sa špecializuje na občianske právo, obchodné právo, právo cenných papierov, sporovú agendu a pracovné právo.

0917 863 807
efedorova@bizon.sk

Bratislava