Mgr. Henrieta Selecká

Advokátsky koncipient

Henrieta je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 2019 absolvovaním štátnej záverečnej skúšky. Členom kolektívu advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. je od roku 2019, od kedy je zapísaná ako advokátsky koncipient v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 909731. Aktívne ovláda anglický a španielsky jazyk. Vo svojej praxi sa špecializuje na občianske právo, obchodné právo a pracovné právo.

0917 863 807
hselecka@bizon.sk

Bratislava