Advokátska kancelária

  • BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.:47919/B, ktorá v zmysle ustanovenia § 106 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zodpovedá za prípadné porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom.
  • BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. vzhľadom na vyššie uvedené podľa § 15 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov pristúpila k zabezpečeniu tejto svojej zákonnej zodpovednosti a uzavrela poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, až do výšky poistného plnenia zodpovedajúceho sume 1.500.000,- Euro s poisťovacou spoločnosťou Wüstenrot poisťovňa, a.s. Môžeme uviesť, že od roku 1991, od kedy úspešne pôsobí na trhu právnych služieb, nenastala žiadna škodná udalosť, na základe ktorej by poisťovacia spoločnosť advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. bola povinná pristúpiť k vyplateniu akéhokoľvek poistného plnenia a ani nebola doposiaľ žiadaná o takéto plnenie zo strany klientov.

Kolektív

V Advokátskej kancelárii BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o pracuje tím právnikov pod odborným vedením advokáta JUDr. Juraja Bizoňa, ktorý založil túto právnu firmu v roku 1991, kedy prestal vykonávať právnu prax vo funkcii sudcu z povolania. Po celý čas sú kanceláriou poskytované služby na najvyššej odbornej úrovni v slovenskom, anglickom, nemeckom a španielskom jazyku, s rovnakým prístupom k právnym veciam domácich ako aj zahraničných klientov.

Viac o tíme právnikov

 

 

Služby

Advokátska kancelária BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. poskytuje svoje služby vo svojich kanceláriách v Bratislave a v Nitre, reprezentuje svojich klientov najmä pred slovenskými a českými úradmi a súdmi, arbitrážami, Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, rieši právne záležitosti kdekoľvek v zahraničí podľa potrieb klientov. Sme nápomocní našim klientom pri riešení ich každodenných problémov a pomáhame im v ich rôznych prekvapujúcich situáciách, ktoré im život občas pripravuje.

Profil:

Advokátska kancelária BIZOŇ & PARTNERS je slovenská advokátska kancelária, poskytujúca právnu pomoc klientom od roku 1991. Počas svojej existencie úspešne vyriešila veľké množstvo právnych záležitostí a svojou prácou sa zaradila k renomovaným právnym firmám v Slovenskej republike.

Poskytuje svojim klientom komplexný právny servis na vysokej odbornej úrovni. Advokáti sú špecialistami v jednotlivých oblastiach právneho poriadku. Neustále sledujú vyvíjajúcu sa judikatúru súdov a snažia sa aplikovať v praxi nové spôsoby riešenia problémov. Až časom sa použité, z počiatku neštandardné riešenia, pomaly stávajú bežnou právnou praxou.

Prikladáme na prvý pohľad možno malým problémom rovnakú váhu a dôležitosť ako tým najväčším transakciám a sporom. Naším krédom je vysoká profesionálna kvalita poskytovaných služieb poskytnutých etickým spôsobom, dôslednosť aj v tých najmenších detailoch.

Sme hrdí, že sme partnerom, na ktorého sa môžu naši klienti plne spoľahnúť. V dôsledku takéhoto prístupu sa klienti s dôverou na nás obracajú.

Výhodou advokátskej kancelárie je aj úzka spolupráca a činnosť v rámci medzinárodného združenia advokátskych kancelárií AEA International Lawyers Network , www.aeuropea.com

LogoAEA