Ceny Právnych Služieb

Ceny právnych služieb sú účtované v súlade s advokátskou tarifou ( vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR z 10. novembra 2004 č. 655/2004 Z.z.) s ohľadom na povahu klientom vyžadovanej právnej pomoci.

Odmena je vždy primeraná nárokom klienta a vždy stanovená vzájomnou dohodou, ktorá predchádza začiatku poskytovania právnych služieb.

V jednotlivých prípadoch nie je vylúčené dohodnutie odmeny podľa podielu na výsledku veci, pre takýto postup musí mať klient vážne majetkové alebo sociálne dôvody.

Prvá porada s advokátom, keď je klientom iba predostretý samotný dôvod návštevy a podstata požadovaných právnych služieb, je advokátom poskytovaná bezplatne.

Pokiaľ máte otázky ohľadne ceny za právne služby, kontaktujte kanceláriu ohľadne konkrétnej požiadavky.