Referencie

Sieť Hotelov

Dlhodobé poskytovanie právnych služieb dcérskej spoločnosti jednej z najväčších hotelových sieti v Strednej Európe, ktorá na území Slovenskej republiky pôsobí ako špička v oblasti kúpeľnej starostlivosti. Právne služby spočívajú v zastupovaní klienta vo všetkých súdnych sporoch, pri riešení ich právnych vnútorných záležitostí, v poskytovaní poradenských služieb spojených so zlúčením, akvizíciami, riadením a vedením valných zhromaždení či vypracovávaní zmlúv rôznych druhov a právnych analýz.

Oceliarský Gigant

Poskytovanie právnych služieb jednému z najvýznamnejších a najväčších výrobcov železa a ocele na Slovensku pri reštrukturalizácii podniku a kapitálového vstupu strategického investora.

Rafinérie

Poskytovanie právnych služieb jednej z najvýznamnejších rafinérsko – petrochemických spoločností pôsobiacich na území Slovenska spočívajúcich v príprave, organizácii a zastupovaní klienta na riadnom a mimoriadnom valnom zhromaždení a v zabezpečení jeho priebehu v období právnych sporov s minoritnými akcionármi.

Elektro Priemysel

Poskytovanie právnych služieb dcérskej spoločnosti celosvetového výrobcu elektro – izolačných materiálov pri prevode akcií spojených so zápisom zmeny foriem akcií a výmazu záloženého práva na akciách v Centrálnom depozitári cenných papierov Slovenskej republiky.

Automobilky

Poskytovanie právnych služieb a zastupovanie vo všetkých súdnych sporoch autorizovaných predajcov nemeckých, kórejských a japonských automobilových značiek v nitrianskom kraji.

Mnoho Iných

  • Poskytovanie právnych služieb jednému z najväčších prevádzkovateľov autobusovej, mikrobusovej a nákladnej dopravy na Slovensku
  • Poskytovanie právnych služieb jednej z najprosperujúcejších stavebných firiem západného Slovenska, kompletné právne poradenstvo a zastupovanie spoločnosti vo všetkých súdnych konaniach
  • Poskytovanie právnych služieb japonskému investorovi, dcére nadnárodnej japonskej spoločnosti, v súvislosti s otvorením výrobne TV SONY v nitrianskom priemyselnom parku
  • Poskytovanie právnych služieb bankovým inštitúciám s úplnou majetkovou účasťou štátu a ich zastupovanie v súdnych konaniach;