Mgr. Peter Pokrivčák

Advokátsky koncipient

Peter je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2021 absolvovaním štátnej záverečnej skúšky. Členom kolektívu advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. je od roku 2021, od kedy je zapísaný ako advokátsky koncipient v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 910478. Aktívne ovláda anglický jazyk. Najradšej sa vo svojej profesionálnej praxi venuje občianskemu a trestnému právu, okrem ktorých sa však špecializuje aj na správne právo a ústavné právo.

ppokrivcak@bizon.sk

Nitra