JUDr. Mária Sabová

Advokátsky koncipient

Mária je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú skončila v roku 2018 absolvovaním štátnej záverečnej skúšky. Od roku 2019 je zapísaná ako advokátsky koncipient v zozname Slovenskej advokátskej komory pod číslom 909766 a zároveň členom kolektívu advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne francúzsky jazyk. Vo svojej praxi sa špecializuje na občianske právo a správne právo.

0948385989
msabova@bizon.sk

Nitra