Európske právo / Medzinárodné právo:
 

• zastupovanie klientov pred súdmi v konaniach podľa európskeho práva a medzinárodného práva
• zastupovanie klientov v súdnych konaniach o nariadenie návratu maloletého do krajiny jeho obvyklého pobytu (tzv. rodičovský únos dieťaťa)