Táto oblasť patrí k jednej z kľúčových oblastí pôsobenia, našim klientom poskytuje tím právnikov poradenstvo v najrôznejších typoch transakcií a projektov.
Naše služby zahŕňajú predovšetkým:

• právne poradenstvo pre územné, stavebné a kolaudačné konanie vrátane asistencie pri príprave a získavaní všetkých potrebných súhlasov, povolení a rozhodnutí
• poradenstvo pri kúpe/predaji a nájme nehnuteľností
• právne due diligence nehnuteľností a projektov
• právna podpora a poradenstvo pri developmente
• právna podpora a poradenstvo pri investíciách do nehnuteľností
• právna podpora a poradenstvo pri nájme komerčných nehnuteľností
• právna podpora a poradenstvo v oblasti financovania projektov
• poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie podľa FIDIC
• príprava všetkej súvisiacej zmluvnej dokumentácie
• zastupovanie v  konaniach pred správnymi orgánmi, súdmi a verejnými inštitúciami