Advokáti kancelárie pri obhajobách v trestných veciach nikdy neuzavreli pre klienta dohodu o vine a treste, aby tak z dôvodu zníženia trestu priznali spáchanie trestného činu.

– právne poradenstvo a trestnoprávna obhajoba v zásade len vo veciach súvisiacich s majetkovou a hospodárskou činnosťou klientov, pri obvineniach zo skutkov, ktoré sa nestali alebo nie sú trestnými činmi
– obhajoba pri nedbanlivostných trestných činoch
-zastupovanie poškodených obetí trestných činov páchateľov ako aj zastupovanie poškodených podnikateľských subjektov
-uplatňovanie práv poškodených v adhéznom konaní