V oblasti mediálneho práva poskytujeme klientom poradenstvo v oblastiach, ako sú napríklad:

• uzatváranie zmlúv a riešenie vzťahov medzi autormi a vydavateľmi či prevádzkovateľmi médií
• zastupovanie v konaniach s kolektívnymi správcami práv
• riešenie vzťahov medzi médiami a poskytovateľmi súvisiacich služieb
• právna podpora v oblasti regulácie reklamy, televízneho a rozhlasového vysielania
• poskytovanie poradenstva ohľadom všetkých regulačných a licenčných aspektov platných zákonov a predpisov o médiách
• zastupovanie pred súdmi a regulačnými orgánmi