Dlhodobé právne služby zahŕňajú široké spektrum služieb súvisiacich s finančnými činnosťami a finančnými nástrojmi, vrátane:
 

• posudzovania a prerokúvania všetkých typov zmlúv súvisiacich s úvermi, hypotékami, leasingom a financovaním
• prípravy dokumentácie týkajúcej sa všetkých druhov zabezpečovacích nástrojov a záruk
• prípravy dokumentácie týkajúcej sa nakladania s cennými papiermi
• právnych analýz úverových portfólií
• regulačných a prevádzkových otázok týkajúcich sa činnosti domácich aj zahraničných bánk v SR a ďalších poskytovateľov finančných služieb
• poradenstva ohľadom prípravy a realizácie emisií cenných papierov na kapitálovom trhu, vrátane prípravy potrebnej dokumentácie
• právneho poradenstva pri prijímaní cenných papierov na obchodovanie na verejných trhoch