Skúsený tím právnikov poskytuje právne poradenstvo domácim aj zahraničným klientom pri najrôznejších transakciách, pri zlúčeniach, splynutiach, rozdeľovaní spoločností, pri zmene ich právnej formy, pri reštrukturalizácii, pri predajoch podnikov, pri privatizácii.
 

Medzi služby, ktoré ponúkame klientom v tejto oblasti patria najmä:
• právne due diligence spoločností
• právne poradenstvo pri nastavovaní štruktúry transakcií
• príprava transakčnej dokumentácie
• zastupovanie klientov na rokovaniach, vedenie rokovaní, spolupráca s daňovými, finančnými a inými odbornými poradcami
• právna podpora a poradenstvo v oblasti financovania transakcií
• analýzy právnej úpravy fúzií, akvizícií a súvisiacich otázok v právnom poriadku Slovenskej a Českej republiky
• zastupovanie v súvisiacich konaniach pred správnymi orgánmi a verejnými inštitúciami