Poskytujeme komplexný právny servis vo vzťahu ku všetkým zmluvným typom upraveným v právnom poriadku Slovenskej a Českej republiky, ale aj k neštandardným zmluvám podľa potrieb klientov.
Naše služby poskytujeme tak fyzickým ako aj právnickým osobám, inštitúciám aj zahraničným subjektom. Zmluvy pripravujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Naše služby pokrývajú celý proces vytvárania zmlúv, od konzultácií, posudzovaní právnych dôsledkov zmlúv, rokovaní až po ich samotnú prípravu a vyhotovenie.