Právna pomoc klientom zahŕňa počiatočnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie, prípravu procesnej stratégie, zastupovanie v súdnom alebo arbitrážnom konaní, konzultácie, zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach a taktiež právnu asistenciu pri výkone rozhodnutí.

Domácim aj zahraničným klientom, fyzickým aj právnickým osobám, poskytujeme komplexný právny servis pri ich zastupovaní v akýchkoľvek druhoch konaní pred súdmi Slovenskej a Českej republiky, vo všetkých oblastiach poskytovania právnych služieb.

Záležitosti v iných častiach Európy, prípadne sveta, riešime cez medzinárodné združenie advokátskych kancelárií AEA, ktorého sme členom.

Máme bohaté skúsenosti v zastupovaní klientov (občanov alebo podnikateľských subjektov) vo všetkých druhoch sporov vyplývajúcich z občianskeho alebo obchodného práva. Presadzujeme na súdoch všetky majetkové práva občanov, uplatňujeme nároky z obchodných práv podnikateľských subjektov a taktiež ich aj hájime proti požadovaným, no neodôvodneným faktúram, na zaplatenie ktorých nevznikol právny nárok.