Našim klientom poskytujeme komplexné služby pri vymáhaní ich pohľadávok, od predsúdneho štádia, uplatnenia nároku na súde až po asistenciu pri výkone rozhodnutia.